Luận án Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam

Như vậy, đặc điểm trung tâm nhất của quản lý theo kết quả ở một số quốc gia OECD là tập trung vào việc cải thiện kết quả và bảo đảm rằng các hoạt động của Nhà nước đạt được các kết quả mong muốn. Quản lý theo kết quả bao gồm lập kế hoạch theo kết quả, lập ngân sách theo kết quả, theo dõi và đánh giá theo kết quả, sử dụng thông tin kết quả cho ra quyết định quản lý, trách nhiệm giải trình với bên ngoài, tạo ra và duy trì lòng tin của nhân dân vào Nhà nước, trả lương cho người lao động và các nhà quản lý. Việc cải thiện kết quả khu vực công là một yếu tố trung tâm trong việc duy trì phúc lợi của các cá nhân và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Quản lý theo kết quả được thực hiện thông qua một tập hợp các cải cách nhằm tăng quyền tự chủ quản lý cho các tổ chức công; đổi lại các tổ chức công này chịu trách nhiệm về kết quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY