Luận án Quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đánh giá có căn cứ khoa học thực trạng về mặt định lượng và công tác QLNN đối với CPH DNNN của Thành phố. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác tuyên truyền, vận động cho CPH; kế hoạch tổng thể về sắp xếp, đổi mới DNNN; tồn tại trong áp dụng cơ chế, chính sách; sự bất cập về bộ máy QLNN; việc xác định trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến tồn tại về tài sản, công nợ cũng như xử lý tồn tại về tài chính trong quá trình CPH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY