Luận án Quản lý hoạt ðộng tham gia xã hội hoá giáo dục của trường trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông hồng

Tại bảng 3.6, kết quả thử nghiệm, cho thấy hoạt ñộng quản lý tham gia XHHGD ở các trường THPT thực hiện chỉ ñạt yêu cầu, cụ thể: Tiêu chuẩn 1: Lập kế hoạch hoạt ñộng tham gia XHHGD, ñạt số ñiểm, 470/650 chiếm 72,3% ñiều này có nghĩa các trường THPT ñã xây dựng ñược kế hoạch hoạt ñộng tham gia XHHGD với những mục tiêu và nội dung phù hợp với từng nhóm nhân viên, GV, CMHS và TVCð; việc xác ñịnh ñược nhu cầu của CMHS và TVCð CMHS và TVCð, ñồng thời xác ñịnh ñược nguồn lực có sẵn trong cộng ñồng nhưng khi so với thang và tần suất ñánh giá chỉ ñạt ở mức ñộ 2, mức ñộ “ñáp ứng nhưng cần cải tiến” Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt ñộng tham gia XHHGD ñạt số ñiểm, 790/1300 chiếm 60,8% cụ thể; tạo môi trường thuận lợi, ñạt số ñiểm 140/200 chiếm 70%; việc huy ñộng tham gia, ñạt ñiểm 150/250 chiếm 60%; Giao tiếp giữa Nhà trường – CMHS – Cộng ñồng, ñạt ñiểm 155/300 chiếm 51,7%; Hỗ trợ học tập cho HS, ñạt số ñiểm 135/200 chiếm 67,5%; Tập huấn cho ñội ngũ nhân viên, CMHS và TVCð ñạt 130/250 chiếm 52%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY