Luận án Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Trên cơ cơ sở Đề án dạy học ngoại ngữ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần: - Xây dựng chiến lược phát triển ĐNGVTATH học dài hạn cho toàn quốc; Trong đó, chú trọng việc chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng đủ điều kiện, đủ thẩm quyền một mặt khẩn trương mở mã ngành đạo tạo GVTATH, một mặt khác nâng cao chất lượng đào tạo GVTATH, dần dần xóa bỏ sự phân biệt và cách biệt giữa 02 khái niệm trình độ và năng lực. 1. Phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành thông tư quy định các tiêu chí, điều kiện tuyển dụng; ban hành bộ tiêu chí đánh giá GVTATH theo năng lực để các tỉnh, thành phố có cơ sở triển khai một cách đồng bộ, thống nhất. 2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính để tham mưu cho Chính phủ có cơ chế, chính sách về nguồn lực nhằm cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ việc dạy - học, bồi dưỡng tay nghề cho GVTATH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY