Luận án Quản lý dạy học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

2. Kiến nghị 2.1. Đối với Sở Giáo dục và đào tạo Phú Thọ Xây dựng chiến lƣợc phát triển các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên cấp huyện (thành phố), cấp tỉnh phù hợp hơn. Phân luồng học sinh hợp lý để giảm gánh nặng chất lƣợng cho THPT, tăng nguồn tuyển sinh cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên. Có nội dung và hình thức bồi dƣỡng thích hợp nhằm nâng cao năng lực quản lý đặc biệt là quản lý hoạt động dạy của đội ngũ cán bộ quản lý các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thƣờng xuyên. Tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra, đánh giá biện pháp quản lý hoạt động dạy của Giám đốc trung tâm để uốn nắn kịp thời những hạn chế, đồng thời điều chỉnh giải pháp quản lý hoạt động dạy cho phù hợp với thực tiễn các trung tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY