Luận án Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học địa phương ở Việt Nam

Nghiên cứu, vận dụng hệ thống các giải pháp như luận án đề xuất. Luận án nhấn mạnh một số khuyến nghị như sau: - Tuân thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; sự phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện trong quá trình ĐT của nhà trường. Gắn bó chặt chẽ hoạt động GD-ĐT của nhà trường với các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương. - Huy động các nguồn lực của nhà trường, địa phương để thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội về phát triển quy mô ngành nghề, số lượng người học ở các trình độ đào tạo, và cả về bảo đảm chất lượng đào tạo. - Chủ động quảng bá loại hình trường ĐHĐP và công khai các thông tin của nhà trường (Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi; Mục tiêu chiến lược; Đội ngũ; CSVC ) bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp trên trang web trường và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và các tỉnh lân cận. - Tăng cường công tác QLĐT theo HTTC trong các trường ĐHĐP; chủ động xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo nhà trường gắn với quy hoạch, nhu cầu nhân lực của địa phương và khu vực; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ GV, viên chức quản lý và viên chức kỹ thuật, đồng thời tăng cường CSVC và tài chính gắn với phát triển CTĐT đáp ứng nhu cầu nhân lực địa phương; huy động các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao chất lượng ĐT theo HTTC đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của xã hội. - Lãnh đạo trường ĐHĐP, đặc biệt là hiệu trưởng nhà trường cần quan tâm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp; nâng cao năng lực quản lý và xây dựng phong cách lãnh đạo phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đổi mới GDĐH trong bối cảnh hội nhập quốc tế./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY