Luận án Phát triển tư duy vật lý cho học sinh thông qua phương pháp mô hình với sự hỗ trợ của máy tính trong dạy học chương động lực học chất điểm Vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Câu 17: Treo một vật có khối lượng m vào đầu một lò xo có độ cứng k. Để xác định độ biến dạng của lò xo, ta áp dụng: A. Định luật II Newton. B. Định luật Hook. C. Cả hai định luật trên. D. Một trong hai định luật trên đều được. Câu 18: Một quả bóng bay đến đập vào tường rồi bật ra. Các định luật vật lý nào có thể chi phối hiện tượng trên: A. Định luật I và định luật III Newton B. Định luật I và định luật II C. Định luật II và định luật III Newton D. Định luật I, định luật II và định luật III Newton Câu 19: Một vật được treo vào bên dưới một lò xo. Khi vật cân bằng, lò xo giãn ra một đoạn nhỏ. Các định luật vật lý chi phối hiện tượng này là A. Định luật III Newton và định luật Hook. B. Định luật I, định luật II và định luật III Newton. C. Định luật I, định luật II và định luật Hook. D. Định luật I, định luật II, định luật III Newton và định luật Hook

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY