Luận án Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Tóm lại, quá trình phát triển các TĐKT ở Trung Quốc cho thấy nổi bật về nội dung quản lý của Chính phủ qua những đặc điểm cụ thể sau đây: - TĐKT được hình thành theo 03 cách: (1) Thành lập bằng quyết định hành chính; (2) Do DNNN đầu tư vào doanh nghiệp khác; (3) Thông qua phương thức mua bán, sáp nhập. - Sở hữu nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các TĐKT; TĐKT có mối quan hệ CTM - CTC. Nếu phân loại theo chức năng, CTM của TĐKT ở Trung Quốc có hai loại: (1) chỉ thực hiện chức năng kinh doanh vốn và quản lý về mặt chiến lược mà không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh; (2) vừa thực hiện chức năng quản lý vốn, vừa thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh. Về bộ máy quản lý của CTM thường có cơ cấu bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc. Hiện nay, Trung Quốc đã có những TĐKTNN lớn hoạt động ở phạm vi quốc tế và được xếp vào danh sách các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới do tạp chí Forbes Global bình chọn. Tuy nhiên, sự phát triển của các TĐKT ở Trung Quốc cho thấy nổi lên một số vấn đề, theo đó khoa học và công nghệ cũng như cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm các bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với cơ chế thị trường vẫn còn yếu./.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY