Luận án Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông người dân tộc thiểu số ở các tỉnh vùng Tây Bắc

<p> Đổi mới QLGD là giải pháp đột phá, quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Trước yêu cầu đó, khoa học QLGD phải đi trước một bước, phải tìm ra những qui luật vận động, những nguyên tắc, những giải pháp để thực hiện có hiệu quả đổi mới QLGD. Nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên là một nội dung của khoa học QLGD, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD - giải pháp then chốt để đổi mới GD&ĐT. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY