Luận án Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

<p> Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển ĐNGV hiện nay và định hướng phát triển Nghệ thuật múa nói chung và định hướng các trường đào tạo nói riêng; đối chiếu với mô hình quản lý ĐNGV theo tiếp cận quản lý NNL dựa vào tiếp cận năng lực đội ngũ, luận án đã phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và thách thức của phát triển ĐNGV trong các trường đào tạo Nghệ thuật múa. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng 5 nguyên tắc thực hiện khi đề xuất các giải pháp. Đặc biệt luận án đã đề xuất“Khung năng lực giảng viên gồm 6 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí” nhằm làm căn cứ quản lý và đánh giá ĐNGV; đề xuất 07 giải pháp phát triển ĐNGV Múa tại các trường nghệ thuật. Các giải pháp đã đề xuất mang tính toàn diện và hệ thống cao, trong đó giải pháp thứ nhất là giải pháp mang tính đột phá, giải pháp thứ ba là giải pháp trọng tâm, giải pháp thứ bảy là giải pháp nền tảng. Các giải pháp có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, không có một giải pháp duy nhất để giải quyết được vấn đề tồn tại cần được khắc phục trong công tác phát triển ĐNGV của các nhà trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đưa ra cùng với sự nỗ lực cố gắng của mỗi nhà trường chắc chắn sẽ tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực ĐNGV đáp ứng yêu đào tạo và phát triển Nghệ thuật múa trong bối cảnh hội nhập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY