Luận án Phát huy vai trõ của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

<p> Nghiên cứu việc “Phát huy vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay” là vấn đề cần thiết và cấp bách. Qua gần 5 năm (2010-2015) huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là chú trọng phát huy vai trò động lực-mục tiêu-chủ thể của ND, các tỉnh, thành ĐBSCL đã thu được rất nhiều kết quả to lớn. Song, bên cạnh đó cũng còn không ít những hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong giai đoạn 2016-2020. Từ kết quả nghiên cứu của Luận án, chúng tôi rút ra một số kết luận cơ bản sau: 1. Xây dựng NTM là chiến lược tất yếu, khách quan và cần thiết của nước ta hiện nay. Xây dựng NTM vừa là nhiệm vụ mang tính cấp bách, vừa là sự nghiệp lâu dài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nội dung, tiêu chí xây dựng NTM được thiết kế vừa đảm bảo định hướng chung về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, vừa linh hoạt phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh tế-văn hóa-xã hội của từng vùng, từng khu vực nhằm thỏa mãn yêu cầu huy động sức mạnh của cả HTCT và nhân dân, đáp ứng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong sự nghiệp này, ND giữ vai trò quan trọng - chủ thể chính - quyết định kết quả của toàn bộ quá trình. Họ vừa là người thực hiện xây dựng, kiểm tra, giám sát NTM, vừa là người thụ hưởng thành quả mà NTM mang lại. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY