Luận án Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của tỉnh Nghệ An

<p> Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas để phân tích vai trò của ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh cũng như các yếu tố tác động đến tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Gọi Y: GDP nông nghiệp; K: Vốn đầu tư nông nghiệp; L: số lượng lao động nông nghiệp. Yếu tố tài nguyên thiên nhiên khi khai thác sẽ được bổ sung vào vốn sản xuất; yếu tố công nghệ không được đo lường trực tiếp mà sẽ tính gián tiếp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY