Luận án Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay)

<p> Trong hành trình đi lên tự khẳng định vị trí và tầm vóc của mình trong dòng chảy của văn học hiện đại cả nước, văn xuôi dân tộc thiểu số đã và đang giải quyết tốt những vấn đề mang tính bản chất của văn chương như: vấn đề bản sắc dân tộc, mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học thành văn, con đường hòa nhập vào văn học Việt Nam và thế giới. Văn xuôi miền núi phía Bắc Việt Nam đã có nửa thế kỷ sinh thành và phát triển. Đi dọc theo lịch sử phát triển ấy, luận án đã cố gắng phác họa tiến trình và diện mạo của nó, đồng thời nhìn nhận những quy luật vận động bên trong nó. Nó đang là một nền văn học không chỉ ở dạng tiềm năng mà còn là hiện thực sinh động đầy triển vọng. Nếu coi văn học Việt Nam là một dòng sông lớn thì văn xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc khởi nguồn từ một con suối nhỏ đã lớn mạnh không ngừng, hòa vào dòng sông lớn vươn chảy ra đại dương. Sức vươn bổng ấy không chỉ thể hiện sự phát triển ở bề rộng mà còn là một nỗ lực không ngừng nhằm đạt tới sự hòa nhập trọn vẹn vào dòng chung của văn học hiện đại nước nhà. Văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam đang trong quá trình vận động cùng với sự vận động không ngừng của đời sống xã hội. Đứng trước xu hướng dân chủ hóa, toàn cầu hóa như hiện nay đòi hỏi những người sáng tác phải luôn có sự thay đổi, làm mới các sáng tác của mình cho phù hợp với bước đi của văn học dân tộc, đồng thời vẫn phải bám sát mục tiêu: bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình trong thời kì hội nhập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY