Luận án Nghiện internet và tự đánh giá bản thân của học sinh trung học cơ sở

<p> Nhà trƣờng cần xác định rõ mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện con ngƣời chứ không chỉ tập trung vào vấn đề phát triển trí lực. Trên cơ sở đó cần nghiên cứu giảm tải nội dung học tập sao cho tinh gọn và mang tính khoa học, giáo dục cao. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng tâm lý – xã hội, tạo ra một môi trƣờng giáo dục thân thiện, lành mạnh. Hƣớng tới việc giáo dục phát triển lành mạnh cái Tôi của mỗi học sinh và giáo dục học sinh có tính tự chủ cao phù hợp với nền tảng xã hội, văn hoá của dân tộc. Mô hình tâm lý trƣờng học có hiệu quả mạnh mẽ trong việc phòng ngừa, can thiệp học sinh có vấn đề. Do đó, chúng tôi cho rằng cần triển khai mạnh mẽ mô hình này trong nhà trƣờng sẽ giúp các em học sinh phát triển một cách lành mạnh về sức khỏe tâm thần nói chung và vấn đề nghiện internet nói riêng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY