Luận án Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy lu rung thi công đất nền đường tuần tra biên giới

<p> Kết quả trên có thể áp dụng cho các loại lu rung có các thông số động lực học tương tự như như lu rung Sakai SV512E khi thi công nền đất rời đường tuần tra biên giới. 6. Nghiên cứu thực nghiệm ở hiện trường với phương tiện và phương pháp do tác giả đề xuất đã đưa ra được bộ số liệu phục vụ tính toán xác định các thông số. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm phù hợp với nghiên cứu, tính toán lý thuyết với sai số từ 0,3% đến 8%. 7. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng để làm cơ sở lựa chọn chế độ làm việc của lu rung bánh thép trơn trong các điều kiện tương tự. Phương pháp nghiên cứu của luận án có thể áp dụng để nghiên cứu xác định chế độ làm việc của các loại máy lu rung khi thi công ở các điều kiện khác. Hướng nghiên cứu tiếp theo của luận án là: hoàn thiện việc nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý cho tất cả các loại lu rung thi công trên nhiều loại đất khác nhau để bổ sung cho tiêu chuẩn Việt Nam về công tác đất (TCVN 4447-1987). Đồng thời nghiên cứu xây dựng bộ thông số kết cấu và chế đầm lèn hợp lý phục vụ cho việc sản xuất máy lu rung trong tương lai ở nước ta </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY