Luận án Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (minh họa tại thừa thiên Huế)

<p> Nội dung của luận án đã trình bày một số kết quả từ việc nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố tại Việt Nam hiện nay. Qua việc nghiên cứu thực hiện luận án, tác giả rút ra được một số kết luận cơ bản sau: Thứ nhất, luận án một lần nữa khẳng định (1) Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội đối ở cấp tỉnh hiện nay; (2) Tài khoản vệ tinh du lịch được coi là một trong những phương pháp tốt nhất để đánh giá toàn diện kết quả hoạt động du lịch ở phạm vi cấp tỉnh. Thứ hai, luận án đã phân tích được thực trạng công tác thống kê du lịch ở cấp tỉnh, trong đó tập trung phân tích hệ thống chỉ tiêu thống kê du lịch đối với cấp tỉnh hiện nay, so sánh đối chiếu với nguồn thông tin cần thiết phục vụ cho việc tính toán tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh. Đây chính là cơ sở cho việc đề xuất các khuyến nghị trong công tác thống kê du lịch ở cấp tỉnh hiện nay. Thứ ba, luận án đã đề xuất 07 bảng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh, ở từng bảng tác giả đã tập trung làm rõ cấu trúc, nội dung và nguồn thông tin để thu thập, tính toán và hoàn thiện các bảng tài khoản vệ tinh du lịch đã trình bày. Thứ tư, thông qua khảo sát chi tiêu khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả đã tính toán được những hệ số như tỷ lệ khách nghỉ qua đêm (khách lưu trú), khách tham quan trong ngày của khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa. Với những hệ số tính toán được tác giả sử dụng trong việc ước tính tổng lượt khách nội địa và quốc tế đến địa phương, đây được coi là những đóng góp mới của luận án trong công tác thống kê du lịch ở cấp tỉnh hiện nay. Số liệu khảo sát là cơ sở để tác giả tính toán thử nghiệm tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế, kết quả không chỉ cho thấy đóng góp của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn chứng minh được tính khả thi cho các địa phương có thể áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch trong giai đoạn hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY