Luận án Nghiên cứu trạng thái ứng suất giới hạn trong nền đất tự nhiên dƣới tác dụng của tải trọng nền đƣờng đắp và bệ phản áp

<p> Khi xét trọng lượng bản thân của nền đất thì tải trọng giới hạn tăng lên. Tuy nhiên, nếu góc ma sát trong nhỏ thì mức độ tăng rất ít. Điều này thêm khẳng định có thể không xét trọng lượng bản thân, nếu góc ma sát trong nhỏ để tính tải trọng giới hạn của nền đất yếu; - Khi có bệ phản áp thì tải trọng giới hạn của nền đất lớn hơn khi không có. Do đó, bệ phản áp có vai trò tăng cường sức chịu tải cho nền đất yếu dưới nền đường đắp; - Tải trọng bệ phản áp ảnh hưởng phức tạp của đến vùng biến dạng dẻo trong nền đất. Khi chiều rộng tải trọng bệ phản áp tăng lên thì chiều rộng và chiều sâu lớn nhất của vùng biến dạng dẻo tăng lên nhưng sau đó lại giảm xuống </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY