Luận án Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của một số vật liệu khung kim loại - Hữu cơ

<p> Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi rút ra những kết luận như sau: 1. Đã nghiên cứu một cách có hệ thống về các điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu Cr-MIL-101. B ng phương pháp thủy nhiệt, chúng tôi đã thành công trong việc tổng hợp vật liệu Cr-MIL-101. Diện tích bề mặt BET của Cr-MIL-101 rất lớn đạt 3 32 m2/g, diện tích bề mặt Langmuir 178 m2/g, thể tích lỗ 1,7 cm3/g. Kích thước lỗ xốp 4,02 nm. 2. Chúng tôi đã thành công trong việc thay thế đồng hình một phần của Cr b ng Fe trong khung MIL-101 (Fe-Cr-MIL-101) thông qua con đường tổng hợp trực tiếp sử dụng phương pháp thủy nhiệt. Các sản ph m được đặc trưng bởi nhiễu xạ tia X, EDX, hấp phụ N2 (BET), TEM, UV-vis, FTIR, XPS đã chứng minh một cách thuyết phục r ng Fe thực sự được đưa vào khung MIL-101. Vật liệu Fe-Cr-MIL-101 khá tinh khiết, không chứa Fe2O3 và các tạp chất khác, có các píc nhiễu xạ đặc trưng ở góc 2 =1,80, 2,80, 3,30, 5,180, 8,450, 9,070 với cường độ cao. Dữ liệu EDX cho thấy khoảng 2 % Cr trong khung MIL-101 được thay thế bởi các nguyên tử Fe </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY