Luận án Nghiên cứu tính toán ứng suất trong nền đất các công trình giao thông

<p> Để kiểm chứng lý thuyết mới xác định trạng thái ứng suất, tác giả đã viện dẫn về các lời giải cổ điển nhƣ sau: + Kết quả xác định góc dốc tới hạn của lăng trụ cát khô đúng bằng góc nội ma sát của cát (th=). Kết quả này là phù hợp với thực tế [32] và đƣợc công bố trong công trình [4]. + Sức chịu tải của đất dƣới móng băng khi không xét đến trọng lƣợng bản thân với đất dính tính dẻo cao ( =00, c≠0) đúng bằng kết quả của lời giải Prandtl ( ptt th =5,14c). Kết quả này đƣợc công bố trong công trình [2]. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY