Luận án Nghiên cứu thực trạng bệnh tật và hiệu quả một số giải pháp chăm sóc y tế cho người cai nghiện ma túy tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội của thành phố Hồ Chí Minh (2007 - 2010)

<p> KIẾN NGHỊ 1. Nghiên cứu định biên cán bộ y tế cho các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội theo quy mô hoạt động của từng trung tâm, đảm bảo các trung tâm đều có bác sỹ và các chức danh cán bộ y tế hác. 2. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng công tác xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản l sau cai tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội. 3. Tăng cường hoạt động truyền thông – giáo dục sức hỏe cho học viên cai nghiện ma túy bằng nhiều hình thức hác nhau, kết hợp giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp. 4. Kết hợp các liệu pháp tâm lý , thể dục thể thao, lao động liệu pháp phù hợp với sức hỏe và hả năng của từng học viên. 5. p dụng các ết quả nghi n cứu n u tr n cho việc cai nghiện ma túy tại c ng đồng, gia đình, các trung tâm cai nghiện ma túy t nhân; cho cả hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt bu c. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY