Luận án Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

<p> Lê Văn Tề và cộng sự, 2004. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TPHCM: Nhà xuất bản thống kê. 10. Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần và Phạm Quang Tín, 2015. Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, số 26(6), trang 23-39. 11. Nguyễn Đăng Dờn và cộng sự, 2011. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TPHCM: Nhà xuất bản đại học quốc gia TPHCM. 12. Nguyễn Thị Cẩm Thủy, 2012. Phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Luận án tiến sĩ kinh tế. Học viện ngân hàng. 13. Nguyễn Thị Cẩm Thủy, 2012. Nhận diện rủi ro nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại trong hội nhập quốc tế. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 126, trang 59-66. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY