Luận án Nghiên cứu sử dụng các công cụ miễn phí để lập trang web phục vụ học tập và sinh hoạt của lớp sinh viên được đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng công nghệ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ MIỄN PHÍ ĐỂ LẬP TRANG WEB PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT CỦA LỚP SINH VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ RESEARCH INTO THE USING OF FREE TOOLS TO DESIGN WEBSITE FOR STUDYING AND MANAGEMENT OF A CREDIT CLASS AT TECHNOLOGY COLLEGE SVTH: NGUYỄN QUỐC VIỆT Lớp 06XD1, Trường Cao đẳng Công nghệ GVHD: GVC. ThS. NGUYỄN TIẾN DŨNG Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ TÓM TẮT Học chế tín chỉ là một học chế có nhiều ưu việt, nhưng cũng nảy sinh một số vấn đề khó khăn trong việc quản lý lớp sinh hoạt, giao lưu, học hỏi giữa các sinh viên với nhau. Các sinh viên cần khai thác được các công cụ qua Internet mới có thể đáp ứng được tốt yêu cầu của phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ Trang Web được thiết lập với mục đích và nội dung trong đề tài nghiên cứu khoa học này sẽ góp phần khắc phục một số khó khăn nói trên và góp phần nâng cao hiệu quả học tập của các sinh viên. ABSTRACT Credit education system is a good one, but it also remains some difficulties in managing class activities and cummunication among students. The students must exp;oit tools from Internet so that thay safity the requirements of this method. In this paper the wesite is designed with th purposes of overcoming above obstacles and contribusting a little to the learning efficiency of students 1. Mở đầu: Tại trường Cao đẳng Công nghệ, chúng tôi là những sinh viên đầu tiên được đào tạo theo học chế tín chỉ. Sau một năm học tập, chúng tôi nhận thấy chương trình đào tạo tín chỉ với phương châm lấy người học là trung tâm đã tỏ ra thật sự ưu việt. Người học trở nên chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập của mình để phân bố thời gian học tập và sinh hoạt hợp lý. Nhưng bên cạnh đó, một số khó khăn về quản lý lớp sinh hoạt đã nảy sinh. Việc gặp gỡ tham gia các hoạt động giữa các thành viên trong lớp sinh hoạt bị hạn chế, điều kiện trao đổi, thảo luận, chia sẻ tài nguyên và kinh nghiệm học tập với nhau cũng gặp khó khăn. Trong thực tế, nhiều lớp sinh hoạt đã tồn tại chỉ mang tính chất hình thức để giải quyết một số sự vụ theo yêu cầu của nhà trường. Khi tốt nghiệp ra trường, từ trong ý thức, các sinh viên khó thấy được một chỗ dựa để có một mối liên hệ lâu dài với nhau. Hậu quả là những quan hệ truyền thống trong nhà trường cũng trở nên mờ nhạt. Việc quản lý lớp sinh hoạt của nhà trường cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Ý tưởng xây dựng một diễn đàn qua Internet để tại đó các sinh viên lớp sinh hoạt có thể gặp gỡ và thảo luận về các vấn đề học tập, đời sống, cũng như cán bộ lớp có thể thông báo các thông tin quan trọng bắt nguồn từ những bất cập kể trên. Qua quá trình học hỏi để xây dựng diễn đàn trong trang Web lớp, chúng tôi nhận thấy còn có thể phát triển thêm nhiều tiện ích khác. Trang Web lớp còn là nơi lưu trữ và chia sẻ tài liệu dạy học. Dựa vào những tiện ích miễn phí của nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi đã xây dựng nên một hệ thống lưu trữ cũng như cập nhật thông tin cá nhân của các thành viên trong lớp học xuyên suốt quá trình học tập cũng như công tác về sau. Tại trang Web lớp có các liên kết đến các kho lưu trữ tài liệu tài nguyên được đóng góp bởi các thành viên, các liên kết đến các trang Web của các thành viên. Điều đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh tài chính của sinh viên là các tiện ích khai thác được nêu trên đều hoàn toàn miễn phí, có thể được phát triển cũng như cập nhật bởi từng cá nhân tham gia. Quá tình tạo lập trang Web không đòi hỏi kiến thức nhiều về tin học, hoàn toàn có thể thực hiện được với những người không chuyên tin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY