Luận án Nghiên cứu quá trình tiện thép hợp kim qua tôi bằng dao Nitrit Bo lập phương đa tinh thể

Các mô hình thực nghiệm đƣợc xây dựng dựa trên các dữ liệu thí nghiệm thu đƣợc trong một điều kiện cụ thể nên mặc dù đôi khi không đúng khi áp dụng cho các điều kiện tƣơng tự khác nhƣng chúng cho phép nghiên cứu một dải rộng các vấn đề phức tạp một cách nhanh chóng và cực kỳ hữu dụng khi cho phép sử dụng kết quả dễ dàng và thuận tiện. Có thể coi các kết quả nhận đƣợc từ mô hình thực nghiệm là điểm khởi phát của quá trình điều khiển để ngƣời sử dụng có thể chắc chắn không có sai hỏng nghiêm trọng nào xảy ra và là cơ sở vững chắc để kiểm chứng hoặc cải tiến cho mô hình phân tích lý thuyết [94]. Mức độ chính xác của mô hình còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khi lựa chọn các thông số đầu vào cho mô hình cũng nhƣ cách xử lý các dữ liệu. Ngay cả việc xây dựng một mô hình phân tích có xét đến đầy đủ các nhân tố ảnh hƣởng cũng rất phức tạp, ít tính ứng dụng và thƣờng là điều không thể thực hiện đƣợc. Cần phải sàng lọc lựa chọn các nhân tố quyết định để xây dựng một mô hình có đủ độ chính xác cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY