Luận án Nghiên cứu nồng độ hscrp và tnfα huyết thanh ở bệnh nhân bệnh mạch vành có hay không có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

<p> 1-Nông độ hs-CRP va TNF- trong cac nhom bệnh ly -Nông đô hs-CRP trong cac nhom bênh ly gia tăng so vơi nhom chưng Nhom bênh mach vanh: 9,91 ± 12,97mg/L ( trung vi 4,54 mg/L); nhom bênh mach vanh + bênh phôi tăc nghen man tinh: 12,15 ± 18,91mg/L( trung vi 5,20 mg/L) va nhom bênh phôi tăc nghen man tinh: 4,18  3,92 mg/L (trung vi 3,20 mg/L) so vơi nhom chưng: 2,38  2,57mg/L(trung vi 1,30 mg/L) Nông đô hs-CRP nhom bênh mach vanh va nhom bênh mach vanh + bênh phôi tăc nghen man tinh cao hơn nhom bênh phôi tăc nghen man tinh Nông đô hs-CRP nhom bênh mach vanh thâp hơn so vơi nhom bênh mach vanh + bênh phôi tăc nghen man tinh, tuy nhiên sư khac biêt chưa co co y nghĩa thông kê. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY