Luận án Nghiên cứu một số yếu tố tác động đến quản lý sử dụng đất trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội

<p> 2. Đề nghị - Cần có thêm các nghiên cứu về quản lý sử dụng đất ở các địa bàn khác nhau để góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý sử dụng đất. - Cần có thêm nhiều nghiên cứu khác về quản lý sử dụng đất để có thêm cơ sở khẳng định tác động của các nhóm yếu tố chính sách đất đai, yếu tố tự nhiên, yếu tố kinh tế xã hội và vai trò của cộng đồng đến quản lý sử dụng đất và tìm thêm các yếu tố tác động khác và khẳng định vai trò của quản lý sử dụng đất với hiệu quả sử dụng đất. - Cần có các tiêu chí cũng như khung pháp lý phù hợp cho việc quản lý sử dụng đất trên mỗi loại sử dụng đất khác nhau. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY