Luận án Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng của công nghệ tạo vật liệu compozit từ vỏ cây và polyethylene

<p> Từ các kết quả nghiên cứu ta rút ra đƣợc một số kết luận sau: (1) Bột vỏ cây keo tai tƣợng có thể làm nguyên liệu thay thế đƣợc một phần bột gỗ trong sản xuất vật liệu WPC. (2) Tỉ lệ thay thế bột vỏ cây cho bột gỗ có ảnh hƣởng nhất định đến tính chất cơ lý của WPC, khi tỷ lệ sử dụng bột vỏ cây càng cao thì các tiêu chí về độ bền của vật liệu càng giảm, khuyến nghị nên trộn khoảng 30% lƣợng vỏ cây thay cho bột gỗ, có nghĩa, tỉ lệ trộn bột vỏ cây và bột gỗ là 30 : 70 (trong tổng số 43,53 phần khối lƣợng) là tƣơng đối hợp lý. (3) Giá trị thông số công nghệ hợp lý để sản xuất WPC từ vỏ cây Keo tai tƣợng theo phạm vi nghiên cứu của luận án nhƣ sau: - Lƣợng dùng bột vỏ + bột gỗ: 43,53 phần khối lƣợng - Lƣợng dùng MAPE: 3,25 phần khối lƣợng - Lƣợng dùng HDPE : 53,22 phần khối lƣợng - Tốc độ quay trục vít: 24,36 vòng/phút - Nhiệt độ đầu đùn : 147, 5 oC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY