Luận án Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán: trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt Nam

<p> Đối với khoảng cách hợp lý: Mức độ khoảng cách lớn thứ hai trong ba thành phần cấu thành nên AEG. Có 13 TNKT được người sử dụng BCKT kỳ vọng nhưng không hợp lý cấu thành nên khoảng cách này do không đáp ứng được tiêu chuẩn chi phí và lợi ích. Yếu tốcấu thành nên khoảng cách hợp lý do sự khác biệt đáng kể về kỳ vọng giữa KTV và người sử dụng BCKT xuất phát từ khác biệt trong nghề nghiệp của mỗi nhóm, mức độ quan tâm và lợi ích khác nhau và khác biệt về nhận thức giữa các nhóm. Phát hiện này chỉ ra rằng, cần phải tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, phổ biến kiểm toán trong xã hội cùng với việc thay đổi, điều chỉnh hình thức BCKT trong đó tập trung vào 5 TNKT được kỳ vọng hợp lý nhưng do nhận thức sai gồm TNKT 2, 15, 18, 34, 45. Bổ sung thêm các quy định về trình tự, thủ tục liên quan đến trao đổi thông tin giữa KTV với KHKT và người sử dụng BCKT liên quan đến 5 TNKT gồm TNKT 14, 24, 11, 8, 12 nhằm giảm bớt kỳ vọng bất hợp lý của công chúng </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY