Luận án Nghiên cứu hoạt động nội thƣơng tỉnh Quảng Ninh dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Minh Tuệ

<p> Hoạt động thƣơng mại ở tỉnh Quảng Ninh hội tụ những điều kiện phát triển từ rất sớm. Hiện nay, cùng với sự tăng trƣởng và phát triển của nền kinh tế, hoạt động thƣơng mại nói chung mà cụ thể là sự hoạt động của thị trƣờng trên địa bàn tỉnh cũng phát triển ngày càng sôi động. Qua quá trình tìm hiểu hoạt động nội thƣơng của tỉnh Quảng Ninh từ năm 2000 tới nay, tác giả rút ra một số kết luận nhƣ sau: 1. Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động nội thương nói riêng và thương mại nói chung hình thành và phát triển sớm. Với vị trí địa lý độc đáo mà ít tỉnh có đƣợc là tiếp giáp với vùng biển Vịnh Bắc Bộ giàu tiềm năng, vùng Đồng bằng sông Hồng – một vùng kinh tế phát triển năng độ và nằm cạnh nƣớc láng giềng Trung Quốc có cửa khẩu quốc tế Móng Cái lớn nhất miền Bắc, đồng thời Quảng Ninh cũng nằm trong nhiều hành lang kinh tế hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Điều này mang lại nhiều lợi thế cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và quá trình hoạt động thƣơng mại nói riêng. Cùng với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nƣớc, kinh tế Quảng Ninh hiện nay đang phát triển theo hƣớng công nghiệp – dịch vụ là chủ đạo, nhờ đó mức sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đƣợc nâng cao. Đây là những nhân tố mang tính chất quyết định tới quá trình hình thành, phân bố và mức độ sôi động của thị trƣờng, đặc biệt đối với các loại hình siêu thị, TTTM. Bên cạnh đó, các nhân tố tự nhiên có vai trò ảnh hƣởng trong việc quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành, đồng thời cũng tác động gián tiếp tới quá trình tạo ra ác sản phẩm nông nghiệp trên thị trƣờng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY