Luận án Nghiên cứu hiệu quả an thần của propofol có kiểm soát nồng độ đích kết hợp với fentanyl trong điều trị chấn thương sọ não nặng

<p> 2. Đánh giá tác động của propofol đối với một số chỉ số huyết động, khí máu động mạch và sinh hóa máu. - Huyết áp động mạch trung bình nhóm CI có xu hướng giảm hơn nhóm TCI. Vì vậy tỉ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch ở nhóm CI có xu hướng cao hơn nhóm TCI nhưng chưa có nghĩa, với p > 0,05. - Các chỉ số pH, PaCO2, PaO2, Na+, K+ của hai nhóm tương đồng nhau ở mọi thời điểm và trong giới hạn bình thường. - SGOT, SGPT trước và sau an thần khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) ở 2 nhóm (p > 0,05). - Nồng độ triglycerid của mỗi nhóm ở các thời điểm 24, 48, 72 giờ sau an thần cao hơn có ý nghĩa thống kê so với trước an thần (p < 0,05) nhưng giá trị nằm trong giới hạn bình thường ở 2 nhóm. - Nồng độ cholesterol ở các thời điểm tương tự nhau cả 2 nhóm. - Glucose máu của nhóm TCI ổn định hơn nhóm CI tại thời điểm T24 và T48 (p < 0,05). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY