Luận án Nghiên cứu hiệu quả an thần của propofol có kiểm soát nồng độ đích kết hợp với fentanyl trong điều trị chấn thương sọ não nặng

2. Đánh giá tác động của propofol đối với một số chỉ số huyết động, khí máu động mạch và sinh hóa máu. - Huyết áp động mạch trung bình nhóm CI có xu hướng giảm hơn nhóm TCI. Vì vậy tỉ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch ở nhóm CI có xu hướng cao hơn nhóm TCI nhưng chưa có nghĩa, với p > 0,05. - Các chỉ số pH, PaCO2, PaO2, Na+, K+ của hai nhóm tương đồng nhau ở mọi thời điểm và trong giới hạn bình thường. - SGOT, SGPT trước và sau an thần khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) ở 2 nhóm (p > 0,05). - Nồng độ triglycerid của mỗi nhóm ở các thời điểm 24, 48, 72 giờ sau an thần cao hơn có ý nghĩa thống kê so với trước an thần (p < 0,05) nhưng giá trị nằm trong giới hạn bình thường ở 2 nhóm. - Nồng độ cholesterol ở các thời điểm tương tự nhau cả 2 nhóm. - Glucose máu của nhóm TCI ổn định hơn nhóm CI tại thời điểm T24 và T48 (p < 0,05).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY