Luận án Nghiên cứu điều chỉnh sản lượng rừng trồng làm cơ sở lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

<p> 3. Khuyến nghị Tiếp tục nghiên cứu đánh giá và lập kế hoạch quản lý đối với các đối tượng rừng khác. Để thực hiện được đầy đủ các nội dung trong kế hoạch, Công ty cần tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo và thực hiện cho cán bộ, công nhân viên cũng như lực lượng thuê khoán. Đồng thời xúc tiến phối, kết hợp với các tổ chức, cơ quan có liên quan trong việc công khai kế hoạch quản lý rừng và thực hiện kế hoạch quản lý rừng. Để khắc phục các lỗi chưa tuân thủ, thực hiện quản lý rừng được bền vững, duy trì được CCR một cách vững chắc, các kế hoạch quản lý rừng của các Lâm trường Lương Sơn, Kỳ Sơn và Tu Lý cần được điều chỉnh từ các kết quả nghiên cứu về phúc tra năng suất rừng, cấu trúc rừng và sản lượng đã được điều chỉnh về trạng thái cân bằng. Từ đó, làm cơ sở tiến hành điều chỉnh cho các Lâm trường khác trong Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY