Luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi diễn (citrus grandis) tại tỉnh Thái Nguyên

<p> Tương quan giữa tỷ lệ C/N đến năng suất bưởi Diễn: mô hình tương quan giữa tỷ lệ C/N với số quả/cây được xác định qua mô hình: y = -1595,3x2 + 2964,6x - 1349,8 với hệ số tương quan r=0,58; Do tác động của biện pháp khoanh vỏ nên tỷ lệ C/N đã có tương quan khá chặt đến số quả/cây, thể hiện qua mô hình y = -83.638x2 + 126.09x - 6.3557 trong đó hệ số tương quan r = 0.91. 4. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến sinh trưởng và năng suất của giống bưởi Diễn: cắt tỉa theo kiểu khai tâm đã ảnh hưởng đến chiều dài, đường kính lộc của giống bưởi Diễn; Cắt tỉa cũng giúp cho thời gian hoa nở rộ sớm hơn từ 7 đến 10 ngày; việc cắt tỉa ảnh hưởng chắc chắn đến tỷ lệ đậu quả và số quả trên cây của giống bưởi Diễn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY