Luận án Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2. Kiến nghị Đối với Nhà nước - Nhà nước cần tăng cường hơn nữa trong kiêm soát TACN, tạo điều kiện đê các Công ty TACN trong nước phát triên, đặc biệt trong đầu tư nghiên cứu sản xuất nguyên liệu, phát triên vùng nguyên liệu TACN ở những địa phương có thế mạnh. - Có chính sách và chỉ đạo triên khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm khâu sản xuất - lưu thông - phân phối các sản phẩm thịt lợn, tránh đê độc quyền, bưng bít thông tin, bất lợi cho người chăn nuôi và người tiêu dùng. - Điều tiết lại phân phối thu nhập, lợi ích giữa các tác nhân bằng chính sách thuế phù hợp. Thí điêm và mở rộng mô hình bảo hiêm chăn nuôi. - Có chính sách khuyến khích các tỉnh thành lập Hội chăn nuôi lợn, tiến tới thành lập Hiệp hội chăn nuôi lợn ở cấp quốc gia. - Bộ Nông nghiệp & PTNT cần ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật mới đối trong chăn nuôi, thay thế bộ tiêu chuẩn cũ đã có nhiều lạc hậu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY