Luận án Nghiên cứu các hình thức liên kết trong tiêu thụ nông sản của hộ nông dân tỉnh Ninh Bình

<p> 5.2. Kiến nghị 1) Đối với Nhà nước - Công tác quy hoạch SXNN và vùng nguyên liệu phải đi trước một bước. Cần phải rà soát lại các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm của Tỉnh. Đẩy mạnh công tác quy hoạch sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, vùng nguyên liệu tập trung. Tránh tình trạng mất cân đối giữa vùng nguyên liệu và các cơ sở chế biến dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán; tạo điều kiện để nông dân, các HTX và tổ hợp tác cũng như các cơ quan, tổ chức liên quan tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch. - Ban hành một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tạo điều kiện thu hút các DN đầu tư, liên kết vào nông nghiệp - nông thôn Ninh Bình, giúp các DN yên tâm đầu tư vào sản xuất ngành Nông nghiệp. Khuyến khích tối đa DN vào phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn. Qua đó, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất; cung ứng đầu vào và tiêu thụ nông sản; tạo việc làm cho người lao động, rút bớt lao động trực tiếp làm nông nghiệp. - Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý, đào tạo, tập huấn cho nông dân và các bên liên quan trong việc ký kết, thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY