Luận án Nghiên cứu biến tính bentonit cổ định và ứng dụng trong xúc tác - Hấp phụ

<p> Trong các vật liệu khảo sát, CTAB- bentonit có hiệu suất hấp phụ phenol đỏ lớn nhất, sau đó là Al-CTAB-bentonit và Fe-CTAB-bentonit. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ phenol đỏ trên vật liệu bentonit hữu cơ và bentonit lai hữu cơ - vô cơ trong môi trường nước như pH, nồng độ phenol đỏ ban đầu, nhiệt độ . đã được khảo sát. Tìm được quy luật động học biểu kiến bậc 2 đối với sự hấp phụ phenol đỏ trên ba vật liệu khảo sát. Đẳng nhiệt hấp phụ tuân theo mô hình Langmuir, dung lượng hấp phụ phenol đỏ cực đại tính theo phương trình Langmuir giảm dần theo thứ tự sau CTAB-bentonit (166,7 mg/g), Al-CTAB-bentonit (125,0 mg/g) và Fe-CTAB-bentonit (100 mg/g). Các tham số nhiệt động hấp phụ như ∆Go, ∆Ho, ∆So cho thấy quá trình hấp phụ phenol đỏ trên ba vật liệu khảo sát là quá trình tự diễn biến (∆Go < 0), thu nhiệt (∆Ho > 0) và tăng entropi (∆So > 0). Từ những nghiên cứu này nhận thấy bentonit hữu cơ và bentonit hữu cơ - vô cơ có triển vọng trong hấp phụ các hợp chất hữu cơ ô nhiễm có kích thước lớn ( > 15 Å ). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY