Luận án Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam

<p> -Luận án đã khái quát những vấn đề lý thuyết có liên quan đến đặc điểm, vai trò của TSCĐHH ảnh hưởng tới sự cần thiết hợp lý của kế toán giảm giá trị TSCĐHH. Luận án đã khái quát yêu cầu của kế toán đối với TSCĐHH. Trên cơ sở phân tích Mô hình gía gốc và Mô hình gía trị hợp lý đối với kế toán TSCĐHH, luận án đã lập luận tính ưu việt của kế toán TSCĐHH theo mô hình giá gốc kết hợp với kế toán giảm giá trị TSCĐHH. Luận án đã khái quát yêu cầu cụ thể của kế toán giảm giá trị tài sản theo IAS 36, đồng thời có sự so sánh với kế toán giảm giá trị tài sản theo US GAAP. -Luận án đã tổng hợp các nghiên cứu chủ yếu tại nước ngoài về các vấn đề liên quan đến kế toán giảm giá trị tài sản từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi áp dụng kế toán giảm giá trị TSCĐHH. -Luận án đã phân tích bối cảnh kinh tế , bối cảnh kế toán tại Việt Nam, cũng như các vấn đề phát sinh do chưa thực hiện kế toán giảm giá trị TSCĐHH từ đó thấy được sự cần thiết khách quan thực hiện kế toán giảm giá TSCĐHH. -Luận án đã tổng kết kết quả khảo sát phản ứng của các đối tượng bao gồm: Doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng về việc dự định áp dụng tại Việt Nam, từ đó phát hiện các vấn đề cần khắc phục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY