Luận án Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - Thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

<p> Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung, trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh nói riêng là một trong những vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế; Các vấn đề về tài chính doanh nghiệp, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt mục tiêu của doanh nghiệp đã được đề cập khá nhiều, luận án với đề tài “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” đã giải quyết các vấn đề cơ bản sau: Một là: Làm rõ cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính và hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp; Hai là: Đánh giá thực trạng tình hình quản trị tài chính, phân tích hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY