Luận án Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Có những biện pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Có sự phân công cụ thể đối với các ban, ngành có liên quan đến phát triển văn hóa và đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Có sự ưu tiên cho việc quảng bá các giá trị văn hóa vùng đất Tổ qua các phương tiện truyền thông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY