Luận án Nâng cao chất lượng điều khiển robot có tham số bất định phụ thuộc thời gian trên cơ sở ứng dụng mạng nơron và giải thuật di truyền

<p> Nhận xét, so sánh: So sánh kết quả thu được trên hình 3.8c – 3.8e và kết quả mô phỏng nhận được trên các hình 3.6c – 3.6e ta thấy chất lượng điều khiển của mô hình điều khiển đã được thay đổi tốt hơn. Thời gian tiến đến không của sai lệch vị trí và vận tốc góc trong trường hợp hệ số học tối ưu tìm được là 25 nhanh hơn hơn so với trường hợp tự chọn hệ số học, và chattering gần như bị triệt tiêu. Tác động của momen ban đầu cũng giảm đáng kể khi hệ số học chưa tối ưu. Kết quả đó minh chứng cho tính đúng đắn mà tác giả đã đề xuất: sử dụng GA để tối ưu hệ số học của mạng RBF nhằm nâng cao chất lượng của điều khiển, đồng thời đánh giá chất lượng của quá trình điều khiển qua việc xác định giá trị ước lượng của các mẫu học theo hàm thích ứng </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY