Luận án Mối quan hệ giữa phát triển bền vững và tăng trƣởng nhanh: kinh nghiệm của Hàn quốc, Trung quốc, Thái lan và bài học cho Việt Nam

<p> Đề xuất về các giải pháp chính sách: Ở góc độ bền vững về kinh tế, Việt Nam cần xác định rõ ba động lực mới cho tăng trưởng đó là: (i) ổn định kinh tế vĩ mô; (ii) lấy năng suất làm trọng tâm; và (iii) chuyển giao công nghệ, thúc đẩy liên kết FDI. Ở góc độ bền vững về xã hội, thứ nhất, Chính phủ cần có những biện pháp nhằm lan tỏa những ảnh hưởng tích cực của tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch thu nhập, thông qua việc tăng chi ngân sách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện công bằng xã hội. Thứ hai, cần cải cách hệ thống giáo dục và nâng cao trình độ công nghệ. Thứ ba là khuyến khích và tạo cơ hội để người nghèo và các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương tham gia hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế.Thứ tư, cần hoàn thiện các chính sách phân phối và phân phối lại nhằm tạo lập công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu ghèo và điều tiết lại quá trình phân phối thu nhập, trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến hai chính sách quan trọng là chính sách thuế và chính sách tiền lương. Ở góc độ bền vững về môi trường, Việt Nam cần chú trọng các vấn đề sau: Thứ nhất là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch bảo vệ môi trường môi trường trong các hoạt động phát triển. Thứ hai là nâng cao chất lượng thẩm định dự án. Thứ ba là hoàn thiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát và bảo vệ môi trường và thứ tư là nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY