Luận án Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Để bảo đảm LIKT của người lao động trong các DNCVĐTNN trên địa bàn thành phố Hà Nội luận án đưa ra 4 quan điểm cần phải quán triệt: LIKT của người lao động trong các DNCVĐTNN phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; Bảo đảm LIKT của người lao động trong các DNCVĐTNN phải gắn chặt chẽ với hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; Bảo đảm LIKT của người lao động trong các DNCVĐTNN nhằm duy trì hoạt động lâu dài của DN; Bảo đảm LIKT của người lao động trong DNCVĐTNN phải thông qua thỏa ước tập thể và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY