Luận án Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

Ở háp, pháp điển được coi là một công việc mang tính kỹ thuật làm cho nội dung các quy định và chính sách pháp luật được thể hiện lôgíc hơn, có hệ thống và d tiếp cận dưới hình thức các bộ luật. Ở Liên minh Châu Âu, pháp điển được coi như hoạt động tương ứng với việc thông qua một văn bản pháp lý mới, trong đó, sáp nhập và bãi bỏ các văn bản là đối tượng được pháp điển hóa, bao gồm cả các văn bản gốc quy định về nội dung và các văn bản dùng để sửa đổi, bổ sung các văn bản đó mà không làm thay đổi nội dung của nó. Ở Canada, việc pháp điển được coi là việc chỉnh lý và thống nhất pháp luật quốc gia, về bản chất, đó là quá trình để thống nhất, hợp nhất các quy định trong nhiều văn bản khác nhau thuộc cùng một lĩnh vực điều chỉnh vẫn còn hiệu lực qua tất cả các lần sửa đổi luật cho đến lần chỉnh lý cuối cùng và để hoàn thiện pháp luật thông qua những thay đổi không mang tính nội dung như từ ngữ, văn phong hay bố cục. Ở nh, pháp điển có nghĩa là giảm số văn bản quy phạm hiện hành về một lĩnh vực cụ thể và bãi bỏ các quy phạm trước đó. [6]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY