Luận án Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam

Do tất cả 26 Chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt Nam đã ban hành theo 5 đợt từ năm 1999 đến 2001, cho đến nay theo CMKT quốc tế tất cả các CMKT này đã được bổ sung, sửa đổi đồng thời có các CMKT mới ban hành. Những năm qua có rất nhiều thay đổi quan trọng trong công tác kế toán và BCTC, các tổ chức ban hành Chuẩn mực kế toán quốc tế đang cố gắng hài hoà các nguyên tắc kế toán được thừa nhận của Mỹ (USGAAP) và các Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS). Ở Việt Nam, nền kinh tế thị trường còn đang trong quá trình chuyển đổi, khu vực doanh nghiệp nhà nước còn chiếm vị trí chủ đạo trong nền kinh tế, mối quan hệ giữa CMKT với pháp luật về thuế và cơ chế tài chính còn mang nhiều nét đặc thù, lại đòi hỏi phải xây dựng, ban hành CMKT không xảy ra xung đột về mặt pháp lý với những quy định trong các Luật thuế và chính sách tài chính trong từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu đồng bộ tất cả các CMKT quốc tế, để có định hướng các nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các CMKT đã ban hành và ban hành mới các CMKT cho phù hợp với CMKT quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam, điều này là hết sức cần thiết vì Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu, rộng với quốc tế, việc áp dụng các CMKT quốc tế là cần thiết để tạo ra cơ sở pháp lý và sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư và DN, cung cấp thông tin trung thực, minh bạch cho người sử dụng BCTC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY