Luận án Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

<p> Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng một phần NCS còn trăn trở chƣa thực hiện đƣợc đó là tính toán trong những tổn thất của ngân hàng có bao nhiêu phần là trách nhiệm của kiểm toán nội bộ? Đo lƣờng đâu là lí do chính dẫn đến việc hệ thống KSNB vẫn bị vô hiệu hoá trong những sai phạm tại ngân hàng. Liệu có thể xây dựng chế tài xử lý đối với hoạt động thiếu hiệu quả của kiểm toán nội bộ ngoài biện pháp lƣơng, thƣởng nhƣ hiện nay? Tóm lại, mặc dù còn những hạn chế nhất định nhƣng Luận án vẫn đảm bảo giải quyết đƣợc các mục tiêu nghiên cứu đặt ra ban đầu và trả lời đƣợc toàn bộ câu hỏi nghiên cứu của mình. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY