Luận án Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán

<p> Luận án đã chỉ ra định hƣớng phát triển các công ty kinh doanh bất động sản ở Việt Nam trong các năm tới. Hơn nữa, để đƣa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC trong các công ty KDBĐS niêm yết, luận án đã chỉ rõ 3 mục tiêu và 4 nguyên tắc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu PTTC dùng để công bố công khai trên TTCK và phục vụ công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp. Đây là tiền đề cơ bản để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu của luận án. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY