Luận án Hoàn thiện cơ sở pháp lý về sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với nhà nước ở Việt Nam hiện nay

<p> Khoản đóng góp (contributions) của các thành viên chỉ được phép là các khoản đóng góp định kỳ theo nguyên tắc đặt ra trong điều lệ Đảng. Các khoản cho tặng (donations) là các khoản khác vượt ra khỏi phạm vi các hạng mục đóng góp định kỳ, phí thành viên, đánh giá và truy thu bất thường cũng như mọi loại hình thanh toán bằng tiền khác vốn không được đóng góp dưới dạng thức miễn phí, phi thương mại bởi các thành viên. (2) Giá trị thu nhập từ các nguồn nêu trong Điều 24, Khoản 2, Điểm 4&5 sẽ được ghi nhận là giá trị ròng (net). Yêu cầu công khai thông tin tại Điều 24, Khoản 2, Điểm 2&3 và Khoản 5 sẽ giữ nguyên hiệu lực. Các nguồn thu nhập khác chiểu theo Điều 24, Khoản 2, Điểm 7 sẽ phải trình bày chi tiết cho từng khoản mục và giải trình rõ ràng nếu như nguồn thu này vượt quá 5% so với tổng mức thu nhập tính từ Điểm 1 đến 6 (giá trị ghi nhận ở Điểm 7 >= [Tổng giá trị ghi nhận từ Điểm 1 cho đến Điểm 6]*1,05). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY