Luận án Giáo dục kĩ năng học hợp tác cho học sinh lớp 4, 5 qua trò chơi khoa học

Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất một số biện pháp giáo dục KNHHT và xây dựng được tiến trình giáo dục KNHHT dựa vào TCKH: Xây dựng qui trình thiết kế và lựa chọn TCKH; xây dựng kĩ thuật thiết kế dạy học với TCKH; tổ chức và hướng dẫn TCKH trên lớp; tổ chức và hướng dẫn TCKH ngoài lớp; thiết kế và tổ chức môi trường khuyến khích rèn luyện KNHHT; thiết kế và áp dụng kĩ thuật đánh giá KHHHT qua TCKH. Các biện pháp có sự liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể, là tiển đề của nhau để giáo dục KNHHT cho HS qua TCKH đạt kết quả tốt nhất. Việc tạo môi trường khuyến khích HS rèn luyện KNHHT là biện pháp được thực hiện xuyên suốt trong tiến trình giáo dục KNHHT thông qua tổ chức và hướng dẫn trò chơi trên lớp và ngoài lớp học cũng như151 các biện pháp khác, giúp cho HS tích cực tham gia hoạt động trong trò chơi để rèn luyện KNHHT. Thực nghiệm cho thấy, các biện pháp giáo dục KNHHT cho HS lớp 4, 5 qua TCKH đã có tác động tích cực đến việc cải thiện KNHHT và cả kết quả học tập của HS lớp 4, 5. Sau TN, KNHHT của HS đã được cải thiện đáng kể ở cả 4 nhóm KN. Mức độ tích cực hợp tác của HS cũng đã được nâng lên rõ rệt. Chính trong quá trình trải nghiệm để rèn luyện KNHHT đã giúp cho HS tích cực hơn trong học tập, có KNHHT tốt là điều kiện thuận lợi để các em học tập đạt kết quả tốt hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY