Luận án Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác

2. Kiến nghị 2.1. Với các nhà quản lí GDMN - Đưa giáo dục KNGT dưới góc độ KNS vào chương trình giáo dục của trường MN. - GD theo tiếp cận hợp tác có giá trị nhiều mặt đối với người học và thực hiện được cho trẻ 5-6 tuổi, do đó nên đưa tiếp cận giáo dục này vào thực hiện trong các cơ sở GDMN. - Giảm tải số trẻ/lớp/GV để GV có thể đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu giáo dục đưa ra - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn trong trường để GV hiểu và thực hiện tốt yêu cầu giáo dục KNS nói chung theo tiếp cận hợp tác. - Có các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của PH và cộng đồng về công tác giáo dục trẻ. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ . 2.2. Với GV MN - Chủ động tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về giáo dục theo tiếp cận hợp tác, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp giáo dục KNGT dưới góc độ KNS theo tiếp cận hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non. - Thường xuyên rèn luyện để có KN thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục KNGT dưới góc độ KNS theo tiếp cận hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non. - Tích cực áp dụng các biện pháp giáo dục KNGT dưới góc độ KNS theo tiếp cận hợp tác vào hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày - Tăng cường mối liên hệ với PH, hỗ trợ PH trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, trong thực hiện các hoạt động giáo dục KNS nói riêng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY