Luận án Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

<p> Trên góc độ tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của nhà quản trị tài chính là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần xây dựng một cấu trúc tài chính mục tiêu phù hợp đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, một cấu trúc tài chính không tồn tại vĩnh viễn mà sẽ có thay đổi khi điều kiện hoạt động kinh doanh thay đổi. Tương ứng với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp là một cấu trúc tài chính mục tiêu phù hợp với giai đoạn phát triển đó. Một cấu trúc tài chính thiên về sử dụng nợ sẽ phù hợp trong giai đoạn tăng trưởng cao, hiệu quả kinh doanh tốt nhưng có thể không phù hợp trong giai đoạn tăng trưởng thấp. Vì vậy, nhằm nâng cao năng lực tài chính, lãnh mạnh hóa tình hình tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh thì việc điều chỉnh cấu trúc tài chính là vấn đề quan trọng, cần thiết đối với doanh nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY