Luận án Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam

Luận án cũng đl nêu lên định h-ớng phát triển, chiến l-ợc phát triển dịch vụ, một só quan điểm về phát triển dịch vụ thẻ, cũng nh- những thời cơ, thách thức về cạnh tranh phát triển dịch vụ thẻ ở Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó thách thức lớn nhất là sự xuất hiện của các ngân hàng n-ớc ngoài tại Việt Nam. - Luận án tập trung đề xuất một hệ thống giải pháp để thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ của các NHTM Nhà n-ớc, từ mạnh dạn đầu t- hiện đại hoá công nghệ, nâng cao chất l-ợng nguồn nhân lực, đổi mới phong cách của cán bộ, nhân viên,. đến tăng c-ờng marketing, nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến mại, tiếp thị, quảng bá dịch vụ thẻ, . Đặcbiệt là các NHTM NN phải nâng cao chất l-ợng, tăng tiện ích, mở rộng hệ thống máy ATM và cơ sửo chấp nhận thẻ, phòng ngừa rủi ro . dịch vụ thẻ cung cấp cho khách hàng. Các giải pháp đó có tính lô gích, sát thực tiễn, có tính khả thi. - Luận án cũng đl đề suất một số kiến nghị về hoàn thiện môi tr-ờng pháp lý, tăng c-ờng việc quản lý thanh toán không sử dụng tiền mặt, mở rộn gchi trả l-ơng qua tài khoản, các đơn vị cung ứng dịch vụ phối hợp với NHTM trong viec làm dịch vụ thu phí qua hệ thống ATM, giảm thuế dịch vụ nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng cho các NHTM,.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY