Luận án Đổi mới quản lý chi ngân sách trong các trường quân đội ở Việt Nam

<p> Luận án đã tập trung đề cập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến công tác quản lý chi NSNN cho lĩnh vực GDĐT trong các trường quân đội. Từ nghiên cứu, rút ra một số kết luận sau đây: - GDĐT có vai trò và vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia và để phát huy vai trò và vị trí của chúng, tất cả các nước đều ưu tiên đầu tư NSNN cho GDĐT. Tuy vậy, để các khoản chi NSNN cho GDĐT đạt hiệu quả thì đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý chi NSNN. - Phân tích thực trạng công tác quản lý chi NSNN trong các trường quân đội ở nước ta những năm qua cho thấy rằng chi NSNN cho GDĐT trong các trường Quân đội ngày càng tăng lên trong những năm qua đi kèm theo đó là công tác quản lý chi NSNN cũng đượng chú ý tăng cường. Tuy vậy, thực tiễn cũng cho thấy công tác quản lý chi NSNN cho các trường Quân đội những năm qua vẫn còn bộc lộ một số bất cập nhất định. Các kết quả dạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quản lý chi NSNN cho GDĐT trong các trường quân đội đã được Luận án đề cập và làm rõ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY